Tere tulemast!
Hea Kiltsi Kool, siin võtame vastu ja kuulame ära teie tagasiside meie projekti kohta ☺
Virge, Tuuli ja Co

May. 4, 2019

Liisu Tähe

Taustauuring, mis kaasab kõiki osapooli, super. Idee tulevikuks, ehk sooviksid lapsevanemad ka selles osas tagasisidet anda.


Nii nagu õpetajate puhul olete välja toonud huvi aspekti, siis eks õpilasedki õppivad parema meelega, kui neil on tekkinud uudishimu ning digivahendid on justkui präänik, mida selle loomiseks kasutada. Kui teada, mis õpilastele meeldib, siis saab ka tööd veelgi
paremini organiseerida. Põnev oleks teada, kas õpilased nimetasid keskkondi, mida õpetajad ei tea, kuid sooviksid õppetöös kasutada.

Tagasiside küsimine õpilastel oli väga hea idee, mille läbi viimist teie eeskujul kaalub ka Kiltsi

Jõud ja jaksu ning loodame, et saate saadud info 100% enda arendamiseks ära kasutada.

Kilti Põhikool