01.03.2019 ehk tänane "laoseis":

 • arvutiklassis on 23 uut arvutit
 • õpetajate kasutuses on 16 tahvelarvutit (28.03 ostetud 10 tahvlit juurde)
 • tahvelarvutite jaoks on 2 laadimiskasti (28.03 ostetud 1 juurde)
 • koolis on 1 tark tahvel
 • igal õpetajal on kasutada sülearvuti või lauaarvuti, vajadusel mõlemad
 • kõikides klassiruumides on projektor ja ekraan
 • kahes klassiruumis on materjali edastamiseks teleriekraanid
 • koolis on infoekraan
 • HITSA projekti "Koolide digitaristu kaasajastamine" toel on uuenenud nii traadiga kui traadita võrk
 • robootika õppeks on olemas 8 WeDo 1.0 ja 6 WeDo 2.0 komplekti
 • informaatikaõpetus toimub aineõppena igas kooliastmes + lõimitud õpe läbi ainetundide
 • toimib koolisisene õpetajalt õpetajale digiteabe ja oskuste jagamine
 • kooli igapäevaelu planeerimiseks kasutatakse erinevaid digikeskkondi (eKool, RIKS, ANC, EHIS, EIS)
 • õppetööd rikastavad erinevate õpikeskkondade kasutamine

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - koolituse tulemusena valmis kõige pealt hetkeseisu analüüs.  

Seejärel Sõmeru Põhikooli "Digitaristu arengukava 2017 - 2019" koos visuaalse tegevuskava suundadega. 

2014. a. kevadel saabusid meie kooli esimesed WeDo robotid, mille rahastamist toetas HITSA.

Roboteid kasutatakse robootika huviringis ja informaatikatundides. Õpetaja ja lapsed on väga põnevil.

Kooli õpilased osalevad ka aktiivselt Sõmeru Avatud Noortekeskuse robootikaringis. Selle ringi baasil koostatud võistkonna koosseisus on väga kõrgeid kohti saavutatud vabariiklikel robootikavõistlustel. Meie kooli noored väga edukalt esinenud ka maakonna informaatikaolümpiaadidel ja vabariiklikul informaatikaviktoriinil Kobras.

Kooli vilistlaste hulgas on populaarsed informaatikaga seotud erialad.

2012. a. kevadeks olime saanud järgi katsetada terminaliklassi plussid ja miinused. Plussiks lihtne haldus, aga miinuseid oli nii palju, et otsustasime terminalid välja vahetada lauaarvutite vastu.

Green IT kaudu ostsime 21 kasutatud äriklassi arvutit, mille vanus tänaseks on 7 aastat, aga mis edukalt oma funktsiooni täidavad.

Aastal 2009 osteti vastav programm ning kooli raamatukogu raamatud ja õpikud sisestati arvutisse. Laenutamist juhib nüüd Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteem RIKS. Raamatukogu hoidja rolli täidab infojuht.

Kooli arvutipargist

2007. a. kevadel osteti arvutiklassi 15 terminali, mida hakkas teenindama server. Endised lauaarvutid jagati õpetajatele eKooli juurutamiseks. Neid siiski kõigile ei jätkunud, nii et esimesel aastal tuli eKooli täita õpetajate toas, kus tekkis üldkasutatavatele arvutitele järjekord.

2008. a. sügisel jõudsid kooli Tiigrihüppe kaudu esimesed 6 sülearvutit õpetajatele.

Tasapisi on personalile juurde ostetud nii laua- kui sülearvuteid, mõned ka Tiigrihüppe rahastusel. Pea kõikides klassides on olemas projektorid.

Koolimaja renoveeriti Sõmeru valla poolt põhjaliku nelja aasta jooksul:

2004.a. – tööde maht 0,5 milj krooni. Uuendati valgustussüsteemid ja remonditi tualettruumid.

2005.a. – tööde maht 7,15 milj krooni. Renoveeriti küttesüsteem, vahetati aknad ja välisuksed, ehitati ventilatsioonisüsteem, hoone soojustati ja välisilme sai uue värvilahenduse.

2006.a. – tööde maht 5,24 milj krooni. Renoveeriti õppekorpuse II ja III korrus, I korruse koolisöökla ja köök.  Viimased said ka uue sisustuse.

2007.a. – tööde maht 5,34 milj krooni. Renoveeriti õppekorpuse I korrus ning spordisaal.

2008.a. – tööde maht 3,24 milj krooni. Renoveeriti aula, uuendati helitehnika ja lavatekstiilid.

1988.a. valminud koolihoone on projekteeritud 540 õpilasele. Suurim õpilaste arv on olnud 350. 

Esimene teade koolist Sõmerul pärineb aastast 1801 Rakvere kihelkonna pastori aruandest EELK Konsistooriumile. Kooli nimi ja koolmeistrid on järgneva 62 aasta jooksul teadmata, kuid on teada, et 1863. aastal oli kooli asukohaks Aluvere küla. Kool kandis nime Bauerschule unter Neu - Sommerhusen im Dorfe Allofer ning esimeseks õpetajaks oli Hans Vilberg. Eesti Vabariigi ajast on kooli Virumaa koolide nimekirja kantud Aluvere järgi. Läbi sajandite on kooli nime muudetud 11 korda.

1988. aastal valmis uus koolihoone ning kool kolis Aluverest Sõmerule. Aastast 2006 kannab kool Sõmeru Põhikooli nime. Kool asub Lääne-Virumaal Sõmeru alevikus Tallinn – Narva maantee sajandal kilomeetril ning jääb Rakverest jääb 4 km kaugusele.