Eesmärgid ja ootused 2019

Aastal 2016 sai ootuste latt kõrgele seatud, kuid endalegi ootamatult sattusime hoopis vastupidisesse olukorda. Tänaseks on eesmärgid ja ootused settinud ja selginenud.

  • õpilane ja õpetaja on digipädevad ning sellises digiküpses õpikeskkonnas saab õppija areneda selliseks nagu ta tahab ja suudab
  • digiküpse õpikeskkonna märksõnadeks on digitaristu, digivahendid ja õpetaja digipädevused
  • digipädevuste võtmeisikuks on haridustehnoloog, võtmetegevuseks koolitus 

 

 

-----------------------------------------------------------------------

Eesmärgid ja ootused 2016

On aeg soovide latt kõrgemale tõsta!

Ideaalis näeme tunnis ennastjuhtivat õppijat, kellel on olemas teadmised ja oskused õppimiseks. 

Kuidas panna olemasoleva õppemetoodika sisse senisest enam IT-d?

Kes on need võtmeinimesed, kellest sõltub koolis muutuste elluviimine?

Mis on digiajastu digimuutuse sisu? Mida ja kuidas seda teha?

Kuidas muudab tehnoloogiale ligipääs õppimist ja õpetamist?

Milline on meie digivisioon ja kuidas võiks õppimine välja näha viie aasta pärast?